Hà Tĩnh sẽ triển khai thực đơn chuẩn cho học sinh tiểu học bán trú