Hà Nội yêu cầu cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn năm sao