Hà Nội cho phép 'kiểm tra năng lực' học sinh khi tuyển sinh lớp 6