GS Nguyễn Văn Tuấn: 'Bài báo đầu tiên của tôi từng bị quăng vào thùng rác'