Gió giật sập tòa tháp 23 tầng đang xây ở Trung Quốc