Giám đốc nổ súng hỗn chiến giữa đường ở Đồng Nai bị bắt