Giá xăng E5 giữ nguyên, RON 95 không cao hơn 20.500 đồng