Ghi ba bàn trong 15 phút cuối, Arsenal đại thắng Stoke