Fashionista Việt thi nhau diện áo thun cả chục triệu đồng