Facebook sẽ gửi thông báo tới nửa triệu người Việt bị lộ dữ liệu