Eriksen quát mắng Son khi Tottenham ghi bàn thứ ba vào lưới Chelsea