Du khách Việt có thể đến Maldives song cần cẩn trọng