Dọa đánh Syria, Trump có thể đổ thêm dầu vào chảo lửa Trung Đông