Đô đốc Mỹ nói chỉ chiến tranh mới ngăn Trung Quốc chiếm Biển Đông