Diễn viên 20 tuổi Thái Lan qua đời vì tai nạn giao thông