Đi bộ cắt đầu máy bay, một nhân viên hàng không bị phạt