Dàn người đẹp tới chúc mừng siêu mẫu Lục Bảo Quyên làm bà chủ