Dân Mỹ hoảng hốt vì trực thăng đặc nhiệm bay sát nhà cao tầng