Dân Hy Lạp đón lễ Phục sinh bằng tục ném bình gốm từ ban công