Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị cáo buộc phạm tội như thế nào?