Cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát bị bắt, khám nhà 4 tiếng