Cuối tuần miền Bắc giảm nhiệt, có nguy cơ lốc xoáy