Cuộc sống của con gái cựu điệp viên Nga trước khi bị đầu độc