CSGT Trung Quốc bỏ chạy khi xe container lao tới không phanh