Công chúa Monaco đẹp nhất tuần với đầm đính lông vũ