Con gái Kiều Trinh hở táo bạo, được mẹ tháp tùng đến sự kiện