Con đường từ kẻ nghiện ngập đến triệu phú của 'bà trùm ăn kiêng'