Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng gặp lại sau 23 năm đóng 'Thần điêu đại hiệp'