Cổ phiếu Facebook tăng mạnh nhất 2 năm khi CEO điều trần