Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng