Cô giáo không nói gì trên lớp: 'Tôi là người sống có trách nhiệm'