Cô dâu liệt kê chi phí đám cưới hơn 100 triệu đồng, chủ yếu mua từ Taobao