Chuyến thăm Nou Camp đầy cảm xúc của cặp dancesport Hồng Việt – Thu Trang