Chương trình khuyến mại 'Mua hàng Sơn Hà – Trúng xe SH'