Chung cư Carina bắt đầu được Bộ Xây dựng kiểm định chất lượng