Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc