Chủ tịch Dược mỹ phẩm Tuyết Quỳnh chia sẻ định hướng kinh doanh mới