CEO Nguyễn Nhung chia sẻ về thương hiệu thời trang Luxurious Fashion