Cây cầu treo chưa leo đã chóng mặt trên đỉnh núi ở Nga