Cầu Tre lãi gấp 80 lần sau khi về tay đại gia Hàn Quốc