Cảnh sát Mỹ giải mã chữ ký để 'lật mặt' kẻ giết thầy giáo già