Cảnh 'nội khó xuất, ngoại khó nhập' của thị trường ôtô