Cán bộ hải quan TP HCM nhận hơn 60 phong bì lĩnh 12 năm tù