Bùi Tiến Dũng: 'Tôi ngồi dự bị ở tuyển Việt Nam là bình thường'