Bùi Tiến Dũng: 'Tôi dự bị ở tuyển Việt Nam cũng là bình thường'