Bốn tiếng khám nhà cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát