Bộ đội hướng dẫn người dân chung cư sử dụng mặt nạ phòng độc