Bộ chấn chỉnh việc bày tượng ngoài trời sau vụ '12 con giáp khỏa thân'