Bố bệnh nhi đánh bác sĩ trọng thương vì nghi khám bệnh thờ ơ