Biết yêu năm 12 tuổi, 'bông hồng lai' Trung Quốc lên xe hoa khi vừa tròn 18